O mně

Jiří M.Doležel_1166x800

Ing. Jiří Doležel
nar.1953 v Olomouci

Motto:      „Příroda nikdy nezradí srdce, které ji miluje“  (William Wordsworth)

Autor se již od mládí angažuje ve fotografické tvorbě. V roce 1972 – 1973 působil v okruhu mladých tvůrců kolem olomoucké „Galerie pod podloubím“, kde se mj. setkával také s Milenou Valuškovou a Vladimírem Birgusem, později se profiloval převážně v oblasti portrétu a krajiny a uskutečnil řadu výstav.

Současná autorova tvorba, převážně z období počínaje rokem 2011, těží ze zaujetí pro jesenickou krajinu. Hledáním podstaty krajiny prostřednictvím detailů a struktur z velké části v umělecky ztvárněných vodních prvcích reflektuje potřeby lidského nitra po udržování rovnováhy s moderním a mnohdy necitlivým světem a tímto nadčasovým sdělením chce rovněž vtáhnout diváka do děje a do přemýšlení o neopomenutelných hodnotách, které krajina a příroda pozornému divákovi nabízí. Soubor výstav

                        Mystéria jesenické krajiny

autor připravil pro rok 2013, kdy dovršil své 60té narozeniny a v těchto aktivitách pokračuje i nadále. Svými fotografiemi chce autor rovněž napomoci k zviditelňování Jeseníků jako významné rekreační a turistické destinace a k rozvoji cestovního ruchu.

S ohledem na „úrodu“ fotografů stejného nebo podobného jména na Olomoucku, autor vystupuje pod fotografickým pseudonymem Jiří M. Doležel.

Slovo autora:

Voda je fenomén, stále proudící a proměňující se, voda je zrození života a  nádherná studnice světel, odlesků a barev, voda přináší napětí i uklidnění, pohlazení  i mrazivý chlad, rozráží skaliska, utváří rokliny a čas pro ni nic neznamená – žije a bude žít věčně     a pokud by naše kouzelná planeta nedej Bože někdy zanikla, tak se neztratí a bude transformována fascinujícím vesmírem do jiných forem.

…………………. A proto mi došlo v běhu mého života, hodně s fotoaparátem u oka a hodně svým naturelem ve znamení Ryby vnořen do přírody, že zobrazit taje a kouzla fenoménu vody může být naplňováním jak touhy po kontaktu s jinými dimenzemi, tak chtěním zúročit své fotografické cítění a zkušenosti. Životní putování mne už před řadou let zaválo do Jeseníků, které mi čím dál více ulpívají pod kůží a nutí hledat skryté obrazy, které existují, byť jsou mnohdy ukryty oku návštěvníka a potřebují pro své odhalení více času a větší vnitřní usebrání, ale také mnohdy přízeň štěstěny, místa a atmosféry, aby mohly tiše vklouznout na kartu fotoaparátu proměněny do pixelů.

Bystřiny, tůně, vodopádky a také struktury zařezaných údolí jsou Jeseníkům díky geologickému vývoji vlastní a pro fotografa může být výzvou jen neprojít kolem a nezachytit první vjem, ale zkoušet trpělivě hledat cestu k zobrazení jejich podstaty. A i proto se snažím stále a znovu o zobrazení charakteru, energie a nebojím se říci dokonce i duše a magicky krásného tajemství jesenické přírody.

Jiří M.Doležel

FOTOGRAFIE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU VLASTNICTVÍM ING. JIŘÍHO DOLEŽELA. BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ NESMÍ BÝT STAHOVÁNY, KOPÍROVÁNY, NEBO POUŽITY JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.